Tarcze - klamki

 

Nazwa (typ) wyrobu

 

Zdjęcie wyrobu

 

 

 

 Tarcze drzwiowe LOB
 Typ:  BIZON MT21

 CERTYFIKAT nr W-022

   
     
     
     

ZWIĄZEK PRODUCENTÓW OKUĆ BUDOWLANYCH
61-005 Poznań, ul. Koronkarska 7/11 pok. 303 
NIP: 778-13-69-955, REGON: 639685061
e-mail: zpob@razembezpieczni.pl