Razem Bezpieczni

Razem Bezpieczni

 • W celu promowania okuć budowlanych gwarantujących najwyższy stopień zabezpieczenia drzwi i okien przed włamaniem, spełniających wymogi norm europejskich potwierdzone Świadectwem Badań, Certyfikatem lub Aprobatą Techniczną Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, Instytutu Techniki Budowlanej, a także w celu promocji dobrych (wiarygodnych) „Serwisów” z branży okuć budowlanych opracowano program „RAZEM BEZPIECZNI”.      

 • Program „RAZEM BEZPIECZNI” obejmuje  terytorium Polski.

 • Twórcą programu „RAZEM BEZPIECZNI” jest Związek Producentów Okuć Budowlanych.

 • Pełne poparcie programu „RAZEM BEZPIECZNI” otrzymano od następujących Instytucji:

  • Instytut Techniki Budowlanej 

  • Instytut Mechaniki Precyzyjnej

  • Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Okuć Budowlanych

 • Uważamy, że program „RAZEM BEZPIECZNI” przyczyni się do wzrostu świadomości Polaków w zakresie możliwości stosowania rozwiązań technicznych zmniejszających ryzyko stania się ofiarą przestępstwa, a także pomoże w wyborze najlepszego rozwiązania zabezpieczenia.

 • Gwarantujemy, że wyroby posiadające znak „RAZEM BEZPIECZNI” zapewniają najwyższą  jakość i niezawodności działania  a „Serwisy” biorące udział w programie  „RAZEM BEZPIECZNI” gwarantują prawidłowy, zgodny z instrukcją montaż okucia .                           

ZWIĄZEK PRODUCENTÓW OKUĆ BUDOWLANYCH
61-005 Poznań, ul. Koronkarska 7/11 pok. 303 
NIP: 778-13-69-955, REGON: 639685061
e-mail: zpob@razembezpieczni.pl