Związek Producentów Okuć Budowlanych

Z inicjatywy Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa „METALPLAST” w Poznaniu, utworzono Związek Polskich Producentów Zamków i Okuć jako zorganizowane forum współdziałania i wymiany doświadczeń.

Związek Polskich Producentów Zamków i Okuć powstał w 1992 roku, pierwotnie jako klub, zrzeszający przedsiębiorstwa produkujące zamki i okucia budowlane oraz meblowe, a także firmy usługowe tzw. „Serwisy Kluczowe”.

W Europie od 1956 roku istnieje Europejskie Stowarzyszenie Związków Producentów Okuć Budowlanych „ARGE”, do którego aktualnie należy 16 krajowych Związków branży okuć budowlanych, wśród nich od 1995 roku Związek Polskich Producentów Zamków i Okuć.

W 2009 roku Związek Polskich Producentów Zamków i Okuć zmienił nazwę na Związek Producentów Okuć Budowlanych, który został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym  Poznań Nowe Miasto-Wilda w Poznaniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie ze statutem Władzami związku są:

-        Walne Zgromadzenie
-        Zarząd Związku
-        Komisja Rewizyjna

Od dnia powstanie Związku kolejnymi Prezesami byli:

    - Andrzej Jurga Firma „COBR”  (1992r. – 2006r.)
    - Peter Brinkman Firma „AXA” (2007r. – 2008r.)
    - Krzysztof Zięba Firma „KARO” (2008r. – 2009r.)
    - Claude Verschelden                       Firma „FANA”                     (od 2009r. –      )


W 1999 roku  na zalecenie „ARGE” firmy usługowe tzw. „Serwisy Kluczowe” wystąpiły ze Związku tworząc Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Serwisów Kluczowych.

Związek Producentów Okuć Budowlanych w roku 2011 przy współpracy z Wielkopolską Policją, na terenie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zorganizował mobilną wystawę „RAZEM BEZPIECZNI”, która to później  prezentowana była w miastach województwa wielkopolskiego a także na Europejskim Forum Małych Przedsiębiorstw w Katowicach.

Do pobrania :
Zarząd ZPOB
Statut ZPOB
Deklaracja przystąpienia do ZPOB

ZWIĄZEK PRODUCENTÓW OKUĆ BUDOWLANYCH
61-005 Poznań, ul. Koronkarska 7/11 pok. 303 
NIP: 778-13-69-955, REGON: 639685061
e-mail: zpob@razembezpieczni.pl