ARGE - Europejskie Stowarzyszenie Związków Producentów Okuć Budowlanych

ARGE – normy EN

     W dniu 5.11.2015r. ZPOB otrzymał mail od Europejskiego Stowarzyszenia Związków Producentów Okuć Budowlanych „ARGE”, Pana Denisa Schnoebelen w sprawie zamiaru zaprzestania współpracy z „ARGE” przez Europejski Komitet ds. Normalizacji „CEN” w temacie tworzenia i aktualizacji norm europejskich dotyczących branży okuć budowlanych.
„ARGE” prosi Polski Związek Producentów Okuć Budowlanych o negatywne ustosunkowanie się do wniosku „CEN”.
Załącznik : Pismo „CEN”

W odpowiedzi, dnia 13.11.2015r. ZPOB wysłał mail do „CEN”, w którym stwierdza, że „ARGE” jest reprezentantem Krajowych Związków z branży okuć budowlanych działających na terenie Unii Europejskiej i powinien brać czynny udział w pracach nad opracowywaniem i aktualizacją norm europejskich dotyczących branży okuć budowlanych, reprezentując Krajowe Związki Producentów Okuć Budowlanych.
Załącznik : Mail. „ZPOB”


ARGE jest międzynarodowym stowarzyszeniem, które reprezentuje producentów okuć budowlanych z Europy i Skandynawii. Działa za pośrednictwem Zarządów Krajowych Związków Producentów Okuć Budowlanych oraz wielu Grup Roboczych. ARGE kreuje projekty i nagłaśnia tematy, dzięki którym  tworzone są nowe normy i przepisy branżowe.  Ze względu na obecność na ogólnoeuropejskiej arenie, ARGE  lobbinguje i informuje Komisje Europejską o potrzebach i działaniach branży okuć budowlanych.

Główne działania ARGE:
•    Zapewnienie możliwości spotkania kolegów z branży i dyskusji na temat wspólnych problemów i potrzeb.
•    Reprezentowanie interesów członków w Europie lub wobec różnego rodzaju instytucji międzynarodowych.
•    Reprezentowanie oraz podejmowanie wszelkich stosownych działań w celu ochrony interesów swoich członków, w szczególności w zakresie standaryzacji przepisów prawnych oraz konkurencji w handlu międzynarodowym.
•    Zbieranie i rozpowszechnianie informacji o szczególnym znaczeniu dla członków.
•    Wspieranie swoich członków w wypracowywaniu oraz rozwoju standardów i tworzeniu specjalnych grup roboczych.
•    Otwartość wobec wszelkich odpowiednich stowarzyszeń branżowych, które wyrażą chęć dobrowolnego członkostwa i działają na terenie Europy.

Cele ARGE:
•    Standaryzacja krajowa i ogólnoeuropejska - Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci producenci znali tylko krajowe standardy techniczne. Wraz ze wzrostem globalizacji rozpoczęła się europejska standaryzacja m.in. w ramach CEN z myślą o obniżeniu barier handlowych i umożliwieniu handlu między państwami europejskimi.
•    Harmonizacja norm międzynarodowych oraz wprowadzenie ich do przepisów każdego z Państw, członków krajowych Związków Okuć  Budowlanych w celu ich ujednolicenia w Unii Europejskiej.
•    Rozwój produktów związanych z bezpieczeństwem i wydajnością - Nowe standardy bezpieczeństwa i wydajności  produktów muszą być przygotowane do potrzeb zmieniającego  i rozwijającego się rynku.
•    Uświadamianie obecności oraz przeciwdziałanie istnieniu nieuczciwych praktyk handlowych w tym oszustw i wrogich przejęć.
•    Zapobieganie naruszeniu praw autorskich i patentowych.

Współpraca ZPOB z ARGE:
•    Związek Producentów Okuć Budowlanych obecnie zaangażowany jest w prace związane z opracowaniem „Deklaracji Środowiskowej Produktu (DŚP-EPD)”.

Do Pobrania:
Deklaracja Środowiskowa Produktu

ZWIĄZEK PRODUCENTÓW OKUĆ BUDOWLANYCH
61-005 Poznań, ul. Koronkarska 7/11 pok. 303 
NIP: 778-13-69-955, REGON: 639685061
e-mail: zpob@razembezpieczni.pl