Aktualności

17.05.2018r. godz. 10.00 - Zebranie Związku Producentów Okuć Budowlanych

Hotel „FORZA”,  ul. Dworska 1,  61-619 Poznań:

- Powitanie uczestników zebrania powitał Kol. Zbigniew Lenarski 
- Sprawozdanie z działalności ZPOB za okres 2017/2018 przedstawił Prezes Związku
  Kol. Claude Verschelden
- Realizacje Program „RAZEM BEZPIECZNI” przedstawił Kol. Jacek Gromadziński
- Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD) dla członków ZPOB - Kol. Claude Verschelden       
- Dyskusja, omówienie planu pracy Związku na rok 2017/2018   
- Przerwa kawowa
-  RODO i co dalej ?  –  wprowadzenie do Rozporządzenia 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.    
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  
- Zebranie zakończono owocną dyskusją i wspólnym obiadem

 

 

 

24.05.2017r. godz. 10.00 - Zebranie Związku Producentów Okuć Budowlanych

Hotel „FORZA”,  ul. Dworska 1,  61-619 Poznań:

- Uczestników zebrania powitał Prezes ZPOB Kol. Claude Verschelden
- Sprawozdanie z działalności ZPOB za okres 2016/2017 przedstawił Kol. Claude Verschelden
- Realizacja programu „RAZEM BEZPIECZNI” omówił Kol. Jacek Gromadziński
- Współpraca ZPOB z innymi Stowarzyszeniami z branży zabezpieczeń omówił Kol. Tomasz Łasowski
- Dyskusja, omówienie planu pracy Związku na rok 2017/2018
- Prezentacja pt. „Metody forsowania mechanicznych urządzeń zamykających”.
                                           (przedstawił Bogumił Rydz - emerytowany pracownik CLKP)
- Zebranie zakończono owocną dyskusją i wspólnym obiadem

 

 

 

  

Wrzesień / Październik 2016 rok

Na zebraniu ZPOB w dniu 23.09.2016r. przyznano Certyfikaty „RAZEM BEZPIECZNI”  następującym Serwisom:

1.  ZUP Dorabianie Kluczy, Ryszard Kanjerski, Bydgoszcz ul. Długa 10 (rekomendacja Firmy „LOB”)
2.  NQ-SYSTEM, Iwona Górecka, Chorzów ul. Graniczna 45 (rekomendacja Firmy „LOB”)
3.  Centrum Zabezpieczeń WIT-CZAR, Leszek Witkowski-Piotr Czartoryski, Olsztyn ul. Barcza 20 (rekomendacja Firmy „KABA”)
4.  PHU BRAVO, Jolanta Łuka-Marek Łuka, Kraków ul. Grochowska 8/1 (rekomendacja Firmy „KABA”)
5.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIXPOL, Paweł Dzierkacz, Bydgoszcz ul. 3-Maja 10 (rekomendacja Firmy „KABA”)
6.  BODA Bartosz i Bogdan Nowak, Poznań ul. Brzask 21 (rekomendacja Firmy „FANA”)

Serwisom zostały wręczone Certyfikaty przez przedstawicieli Firm rekomendujących je do wyróżnienia.

 

 

 

23.09.2016r.  godz.10.00  -  Zebranie Związku Producentów Okuć Budowlanych

Hotel „FORZA”,  ul. Dworska 1,  61-619 Poznań


Przebieg zebrania :
1.    Powitanie przybyłych Kolegów oraz zaproszonych Gości.
2.    Przyjęcie sprawozdania finansowego ZPOB za miniony okres.
3.    Zaakceptowanie prognozy finansowej na 2017 rok.
4.    Przyznanie Certyfikatów  „RAZEM BEZPIECZNI”  sześciu  Serwisom rekomendowanym przez Firmy LOB, KABA i FANA.
5.    Ustalono, że Certyfikaty nagrodzonym Serwisom wręczać będą Firmy rekomendujące.
6.    Zarząd ZPOB poprosił swoich członków o zgłaszanie wyrobów i Serwisów w celu przyznania Certyfikatów, o znakowanie wyrobów posiadających już Certyfikat oraz o propagowanie znaku „RAZEM BEZPIECZNI” przy okazji wszelkich spotkań handlowych i targowych a także przez umieszczanie znaku w swoich reklamach, prospektach, na firmowej stronie internetowej.
7.    Kolega Jacek Gromadziński przekazał informacje z roboczego spotkania Wielkopolskiego Programu Profilaktycznego „NASZ WSPÓLNY DOM”, dotyczącego ograniczenia kradzieży z włamaniem do budynków i mieszkań, zorganizowanego przez Wydział Prewencji KW POLICJI.
8.    Kolega Tomasz Łasowski przekazał informacje z roboczego spotkania przedstawicieli :  
-    Zrzeszenia Dystrybutorów i Montażystów Stolarki
-    Polskiej Izby Systemów Alarmowych
-    Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych
-    Związku Producentów Okuć Budowlanych.
9.    Kolega Claude Verschelden przedstawił prezentacje z konferencji ARGE, która odbyła się w TOUQUET       (Francja)  w dniach 15-16.09.2016r.
10.    Z dużym zainteresowaniem wysłuchano prezentacji przedstawicieli Instytutu Techniki Budowlanej, p.t. „Odporność na włamanie drzwi i zamontowanych w nich okuć w kontekście nowo wydanych norm  PN-EN 1627, 1628, 1629 i 1630”.
11.    Prezentacje programu „BEZPIECZNY DOM” przedstawili Koledzy ze Zrzeszenia Dystrybutorów i Montażystów Stolarki Budowlanej. Przedyskutowano założenia współpracy Zrzeszenia DMS ze ZPOB.
12.    Zebranie zakończono owocną dyskusją i wspólnym obiadem.

 

Logo „RAZEM BEZPIECZNI”

Nasz znak został zakwalifikowany jako odpowiedni do rejestracji w „Rejestrze Krajowych Znaków Towarowych i Wzorów Użytkowych”.

Przedmiotowy znak towarowy:
Nazwa znaku:                    Razem bezpieczni
Rodzaj znaku:                    słowno-graficzny
Klasyfikacja nicejska znaku:            41
Numer zgłoszenia do objęcia ochrona prawną:    444857


 

25.11.2015r. godz.10.00   -  Zebranie Związku Producentów Okuć Budowlanych

Hotel „Chabrowy Dworek”  pod Warszawą,     Seroki 138

Porządek zebrania :
godz.10.00 do 11.15    - planu pracy Związku na 2016 rok, sprawozdanie finansowe za  okres I –X  2015 rok
godz.11.15 do 11.30    - przerwa
godz.11.30 do 14.30    - szkolenie przedstawiciela Instytutu Mechaniki Precyzyjnej Pana Mirona Durzewskiego  „Bezpieczne Zabezpieczenia Mechaniczne”
godz.14.30 do 15.00    - dyskusja
godz.15.00                  - zakończenie zebrania

W Zebraniu uczestniczył przedstawiciel Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
- mł. insp.   Krzysztof Ćwik.

Na zebraniu ustalono :
1.    Zgłaszanie wyrobów i „Serwisów” ubiegających się o Certyfikat  - do 05.01. 2016r.
2.    Zebranie „Zespołu Ekspertów” – styczeń / luty 2016r.
3.    Wyroby oraz lista serwisów, którym przyzna się  Certyfikat "RAZEM BEZPIECZNI"
        zostanie umieszczona na stronie internetowej w lutym 2016 roku.
4.    Zebranie Walne Związku Producentów Okuć Budowlanych zaplanowano na marzec/kwiecień 2016r. 

 

25.06.2015r. godz. 10.30 - Zebranie Zespołu Ekspertów

organizatorem była Firma WILKA Sp. z o. o., ul. Spółdzielcza 45, 64-100 Leszno.

W zebraniu Zespołu Ekspertów programu RAZEM BEZPIECZNI, które odbyło się w siedzibie firmy WILKA Sp. z o. o. uczestniczyli przedstawiciele Firm ; WINKHAUS, LOB, ZPU GAMET, KABA, AXA, WILKA, GAMET S.A., FANA i VALCOMP.
Podczas zebrania, zgodnie z Regulaminem prac Zespołu Ekspertów w wyniku głosowania uchwalono :
1.Minimalne wymagania pozwalające na oznakowanie wyrobu znakiem RAZEM BEZPIECZNI (załącznik nr 1).
2.Zmianę treści punktu 3 wniosku o używanie znaku RAZEM BEZPIECZNI w celach reklamowych (załącznik nr 4).
3.Przyznanie Certyfikatu RAZEM BEZPIECZNI 20 zgłoszonym wyrobom spełniającym minimalne wymagania wg załącznika nr 1.
4.Przyznanie Certyfikatu RAZEM BEZPIECZNI 6 zgłoszonym wyrobom pod warunkiem uzupełnienia materiału zgłoszeniowego.
Ustalono także, że :
1.Możliwie odwrotnie zostanie przesłana fotografia katalogowa oraz link do strony www. wyrobu któremu przyznano Certyfikat.
3.Strona internetowa www.razembezpieczni.pl będzie ogólnie dostępna we wrześniu 2015r.
4.Kolejne zebranie Zespołu Ekspertów planowane jest na październik 2015r.

 

 

19.05.2015r. godz. 10.30 - Pierwsze zebranie Zespołu Ekspertów,

organizatorem była Firma Z.P.U.H „Giełdziński.A.Met”, ul. Słowackiego 6A, 87-820 Kowal.

Porządek pierwszego zebrania Zespołu Ekspertów programu RAZEM BEZPIECZNI :
1. Ustalenie (zatwierdzenie) minimalnych wymagań dotyczących wkładek -norma PN-EN 1303 (załącznik nr 1 programu RAZEM BEZPIECZNI).
2. Uzupełnienie załącznika nr 1 o zgłoszone przez Producentów/Importerów będących członkami ZPOB
 nowe wyroby oraz określenie dla nich minimalnych wymagań zgodnie z obowiązującymi normami.
3. Ocena a w jej wyniku przyznanie lub nie CERTYFIKATÓW dla zgłoszonych wyrobów umieszczonych dotychczas w załączniku nr 1.
4. Ocena a w jej wyniku przyznanie lub nie CERTYFIKATÓW dla zgłoszonych przez Producentów/Importerów będącego członkiem ZPOB swoich autoryzowanych Serwisów Kluczowych.

 

 

21.04.2015r. godz. 10.30 - Walne Zebranie Związku Producentów Okuć Budowlanych w Poznaniu,

 hotel „FORZA” ul. Dworska 1, 61-619 Poznań (www.hotelforza.pl).

Porządek Walnego Zebrania Związku Producentów Okuć Budowlanych :

1. Otwarcie zebrania, powitanie przybyłych kolegów.
2. Sprawozdanie z działalności ZPOB za ostatnią kadencję.
- Prezentacja zrealizowanych tematów i osiągniętych celów
- Przedstawienie sytuacji finansowej Związku
- Przedstawienie planów do realizacji na przyszłą kadencję
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 osoby).
4. Wybór władz ZPOB na przyszłą kadencję:
- Prezesa
- Zastępcę Prezesa
- Członków Zarządu - 2 osoby
- Sekretarza / Skarbnika
5. Wybór Komisji Rewizyjnej ZPOB ;
- Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
- Członka Komisji Rewizyjnej
6. Wybór Szefa programu RAZEM BEZPIECZNI
7. Prezentacja strony internetowej Związku www.razembezpieczni.pl
8. Opinie, uwagi odnośnie strony internetowej i programu RAZEM BEZPIECZNI.
9. Zatwierdzenie programu RAZEM BEZPIECZNI.
10. Wolne wnioski, zakończenie zebrania

ZWIĄZEK PRODUCENTÓW OKUĆ BUDOWLANYCH
61-005 Poznań, ul. Koronkarska 7/11 pok. 303 
NIP: 778-13-69-955, REGON: 639685061
e-mail: zpob@razembezpieczni.pl